หมวดหมู่

Privacy Information

สำหรับเรื่องความเป็นส่วนตัว ตลอดจนข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า www.blisscosmed.com ตระหนักดีว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง และเราขอสัญญากับลูกค้าทุกท่านว่า เราจะใช้ข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลล์ของลูกค้า ในกรณีที่เราให้บริการลูกค้าของเราเท่านั้นค่ะ และจะไม่มีการเปิดเผย แลกเปลี่ยน ซื้อขายข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ากับใครทั้งสิ้นค่ะ “We only gather information we need to serve you better ”

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว