หมวดหมู่

เกี่ยวกับเรา

บลิสคอสเมด เป็นร้านออนไลน์เล็กๆที่ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2551

เพื่อตอบสนองความต้องการใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากของลูกค้าแต่ละท่านในระดับพิเศษ

เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปหาซื้อสินค้าของลูกค้าทั่วประเทศ

เพื่อสนับสนุนการรักษาของทันตแพทย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เรามีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการ ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย

เราทำธุรกิจด้วยความตั้งใจ จริงใจ และจะพยายามจัดหาสินค้าที่มีประโยชน์ ตลอดจนมุ่งพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เราขอให้สัญญาค่ะ Smile

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว